SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 9. Ponedjeljak, 3. travnja 2017.
OPĆINA OMIŠALJ

14.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunuNarodne novine« br.87/08,136/12 i 15/15), članka 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planuNarodne novine« br.114/10,31/11,124/14,115/15 i 87/16) i članka 38. Statuta Općine OmišaljSlužbene novine Primorsko-goranske županije« br.29/13) , Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 30.ožujka 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016.godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i obavlja raspodjela viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2016. godinu kako slijedi:

1.Višak prihoda poslovanja 9,338.337,67 kn

2.Manjak prihoda od nefinancijske imovine 4,095.247,10 kn

3.Manjak primitaka od financijske imovine 10.753,29 kn

Članak 2.

Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu od 9,338.337,67 kn iz članka 1. ove Odluke raspoređuje se na način da se od istoga pokriva manjak prihoda na nefinancijskoj imovini u iznosu od 4,095.247,10 kn i manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 10.753,29 kn. Preneseni višak prihoda poslovanja iz 2015. god. iznosi 1,839.201,48 kn.

Utvrđuje se višak prihoda za 2016. godinu u iznosu od 7,071.538,76 kn.

Članak 3.

Raspoloživi višak prihoda za 2016.godinu u iznosu od 7,071.538,76kn sadržava po izvorima financiranja :

-2,910.804,63 kn viška sredstava od općih prihoda i poreza

- 63.954,94 kn neutrošenih sredstava od prodaje stanova

-1,510.381,74 kn viška sredstava od komunalnog doprinosa

- 2,534.238,47 kn viška sredstava od komunalne naknade

- 42.886,37 kn viška sredstava od boravišne pristojbe

- 9.272,61 kn viška sredstava od pomoći

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-01/16-01/5

URBROJ:2142-06-17-01-5

Omišalj, 30. ožujak 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr