SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 9. Ponedjeljak, 3. travnja 2017.
OPĆINA JELENJE

10.

Na temelju Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davatelja koncesija iz područja komunalne djelatnosti za na području općine Jelenje razdoblje od 2015. do 2018. godine, Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 143/12, 94/13, 153/13, 147/14 I 36/15), Odluke o obavljanju komunalne djelatnosti na području općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« br.38/14) i članka 18. Statuta (»Službene novine PGŽ«, broj 33/09, 13/13 i 6/16), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 22. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2017. god. donosi

GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA
iz područja komunalnih djelatnosti za 2017. godinu

I.

Utvrđuje se godišnji plan koncesija iz područja komunalnih djelatnosti za 2017. godinu (dalje: Plan koncesija) na području općine Jelenje.

II.

U skladu sa točkom I. ovog Plana koncesije su dane za komunalne djelatnosti utvrđene Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije (»Službene novine PGŽ« br.38/14), kako slijedi:

1. DIMNJAČARSKI POSLOVI

Broj koncesija: 1

Rok davanja koncesije: 5 godine

Planirana godišnja naknada za koncesiju: 4.000,00 kuna

Godina davanja koncesija: 2013. godine

Istek koncesije dana 21.3.2017. god.

2.POSLOVI CRPLJENJA, ODVOZA I ZBRINJAVANJA FEKALIJA

Broj koncesija: 1

Rok davanja koncesije: 5 godine

Planirana godišnja naknada za
pojedinu koncesiju: 13.000,00 kuna

Godina davanja koncesije: 2015. godina

Istek koncesije dana 16.2.2020. god.

III.

Općina Jelenje će za 2017. god. pokrenuti postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na područje općine Jelenje.

IV.

Pravna osnova za davanje koncesija u smislu ovog Plana koncesija sadržana je u članku 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članku 5. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 143/12) i Odluci o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ, broj 38/14).

V.

Ovaj Plan dostavlja se Ministarstvu nadležnom za financije.

VI.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 010-10/17-01/22

URBROJ:2170-04-01-17-7

Dražice, 29. ožujka 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1009&mjesto=51218&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr