SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 9. Ponedjeljak, 3. travnja 2017.
OPĆINA JELENJE

9.

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/ 98, 137/99, 22/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/ 09 i 143/12), članka 103. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09, 13/13 i 6/16), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 22. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2017. donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa općeg dobra kojim upravlja
Općina Jelenje

Članak 1.

Utvrđuje se da je dio k.č. 7016 K.O. Jelenje ukupne površine 10 m2 oznake zemljišta: put, i dio k.č. 7017 K.O. Jelenje ukupne površine 12 m2 oznake zemljišta; put, izgubile značaj općeg dobra, te predstavlja izgrađeno građevinsko zemljište u naselju Jelenje.

Članak 2.

Temeljem ove Odluke Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Rijeci provest će brisanje statusa općeg dobra na dijelu nekretnina navedenih u članku 1. ove Odluke, uz istodobni upis prava vlasništva istih na ime i u korist Općine Jelenje.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

KLASA: 010-10/17-01/22

URBROJ:2170-04-01-17-6

Dražice, 29. ožujka 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1009&mjesto=51218&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr