SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 9. Ponedjeljak, 3. travnja 2017.
OPĆINA JELENJE

8.

Na temelju članka 87. Zakon o prostornom uređenju, (Narodne novine br. 153/13.) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 33/09, 13/13 i 6/16), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 22. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2017. godine, donosi

ODLUKU
o stavljanju izvan snage Odluku o izmjeni i dopuni
Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelenje od 22.12.2016.

Članak 1.

Stavlja se izvan snage Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelenje, KLASA: 023-01/15-01/01, URBROJ: 2170/04-01-15-3, koju je Općinsko vijeće Općine Jelenje donijelo na sjednici održanoj 22. prosinca 2016. godine («Službene novine PGŽ« br. 36/16).

Članak 2.

Po jedan primjerak ove Odluke dostavlja se:

Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/ II, 51000 Rijeka.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 010-10/17-01/22

URBROJ:2170-04-01-17-1

Dražice, 29. ožujka 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1009&mjesto=51218&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr