SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 9. Ponedjeljak, 3. travnja 2017.
GRAD KASTAV

22.

Temeljem članka 33. Statuta Grada Kastva (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 26/09, 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva na 40. sjednici održanoj 29. ožujka 2017.godine donijelo je:

ODLUKU
o davanju suglasnost na tekst Sporazuma o financiranju postupka izvlaštenja čvora Trinajstići

Članak 1.

Daje se suglasnost natekstSporazuma o financiranju postupka izvlaštenja čvora Trinajstići između Autocesta Rijeka - Zagreb d.d., Primorsko - goranske županije, Općine Matulji i Grada Kastva.

Članak 2.

Ovlašćuje se Gradonačelnika Grada Kastva za poduzimanje svih potrebnih radnji za potpis i provedbu Sporazuma iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Tekst Sporazuma iz članka 1. ove Odlukesastavni je dio ove Odluke i ne objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o davanju suglasnost na prijedlog Sporazuma o financiranju postupka izvlaštenja čvora Trinajstići (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 6/17).

Članak 5.

Ova Odluka objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije« i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA:021-05/17-01/03

URBOJ:2170-05-06/1-17-14

Kastav, 29. ožujka 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskoj vijeća
Dalibor Ćiković, mag.ing.aedif.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr