SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 9. Ponedjeljak, 3. travnja 2017.
GRAD KASTAV

19.

Sukladno čl. 20. Zakona o lokalnim porezima (N.N. 115/ 16) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 40. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2017. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Odluke o porezima Grada Kastva

Članak 1.

U Odluci o porezima Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/01, 53/06, 22/07, 21/ 11, 25/11,40/13 i 2/14) učlanku 2. stavku 1. točka 3. »Porez na tvrtku ili naziv« briše se.

Članak 2.

Članak 16. briše se.

Članak 3.

Članak 17. briše se.

Članak 4.

Članak 18. briše se.

Članak 5.

Članak 19. briše se.

Članak 6.

Članak 20. briše se.

Članak 7.

Članak 21. briše se.

Članak 8.

Ove izmjene i dopune Odluke o porezima Grada Kastva stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/03

URBROJ:2170-05-06/1-17-9

Kastav, 29. ožujka 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr