SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 8. Subota, 25. ožujka 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

24.

Na temelju članka 13. stavka 8. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine, br. 92/10) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko - goranske županije broj: 26/09, 32/09, 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja dana 21. ožujka 2017.godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

5.Prihvaća se Izvješće o stanju zaštite od požara u 2016. godini koji se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

6.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko - goranske županije.

Klasa: 214-01/17-01/04

Urbroj: 2213/01-01-17-4

Mali Lošinj, 21. ožujka 2017.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik
Mario Kamalić, kap., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr