SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 8. Subota, 25. ožujka 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

23.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko - goranske županije broj: 26/09, 32/09, 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja dana 21. ožujka 2017. godine, glasa donijelo je

Z A K L J U Č A K

3.Prihvaća se Izvješće o provedbi nacrta Plana gospodarenja otpadom Grada Malog Lošinja za razdoblje 2014. - 2020. godine, za 2016. godinu koji se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

4.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko - goranske županije.

Klasa: 363-01/17-01/12

Urbroj: 2213/01-01-17-5

Mali Lošinj, 21. ožujka 2017.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr