SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 8. Subota, 25. ožujka 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

17.

Na temelju članka 36. st.10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko - goranske županije broj: 26/09, 32/09, 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja dana 21. ožujka 2017.godine, donijelo je

ODLUKU
o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u 2017. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada.

Članak 2.

Temeljem Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada, kao i mjera za uklanjanje odbačenog otpada u okoliš na području Grada Malog Lošinja za 2016.godinu utvrđuju se slijedeće lokacije na kojima će se provoditi posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada u 2017. godini:

-područje Grada Malog Lošinja sa pojačanim nadzorom u samom centru Grada, a naglasak se stavlja na Ulicu Braće Vidulića i Istarsku ulicu

-područje Grada Malog Lošinja, Čikat,

-područje Grada Malog Lošinja, predio Dražica,

-područje industrijske zone »Kalvarija«,

-područje Grada Malog Lošinja, predio Privlaka,

-područje Grada Malog Lošinja, Kovčanje,

-područje Sv. Ivana u Malome Lošinju,

-područje Grada Mali Lošinj, uvale Valdarke i Valdeškura,

-područje naselja Veli Lošinj, lokacija Čorba,

-područje naselja Artatore.

Pojačani nadzor u provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada također će provoditi na područjima svih mjesnih odbora, a to su slijedeći: Belej, Ustrine, Osor, Punta Križa, Nerezine, Sv. Jakov, Ćunski, Veli Lošinj te mjesni odbori otoka Ilovika, Suska i Unija.

Članak 3.

Na lokacijama iz članka 2. provodit će se slijedeće posebne mjere:

-učestala kontrola lokacija putem komunalnog redarstva,

-postava znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada,

-postava informacije o telefonskom broju na koji je moguće prijaviti nepropisno odbacivanja otpada,

-postava videonadzora.

Članak 4.

Za realizaciju posebnih mjera iz članka 3., u 2017. godini, koristiti će se dio sredstava iz Proračuna Grada Malog Lošinja za 2017., stavka R0492 - komunalne usluge (intervencije na javnim površinama).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko - goranske županije.

Klasa: 351-01/17-01/08

Urbroj: 2213/01-01-17-4

Mali Lošinj, 21. ožujka 2017.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr