SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 8. Subota, 25. ožujka 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

10.

Na temelju članka 32. i 96. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 26/ 09, 32/09 i 10/13) Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj na sjednici održanoj 21. ožujka 2017. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja
REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE
PJEŠAČKE STAZE NA PODRUČJU ĆUNSKI
NA OTOKU LOŠINJU

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasnost Gradu Mali Lošinj za provedbu ulaganja Rekonstrukcija postojeće pješačke staze na području Ćunski u Malom Lošinju na području Grada Malog Lošinja, naselje Ćunski.

Članak 2.

Ulaganje iz točke 1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj objavljen na web stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (link:

http://www.apprrr.hr/podmjera-74—ulaganja-u-pokretanje- poboljsanje-ili-prosirenje-lokalnih-temeljnih-usluga-za- ruralno-stanovnistvo-ukljucujuci-slobodno-vrijeme-i-kulturne-aktivnosti-te-povezanu-infrastrukturu-2049.aspx), Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.; Mjera 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, Podmjera 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«, tip Operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«.

Ovom Odlukom daje se i suglasnost Gradu Mali Lošinj za prijavu, projekta/operacije, ulaganja »Rekonstrukcija postojeće pješačke staze na području Ćunski na otoku Lošinju« na natječaj naveden u prvom stavku ove točke.

Članak 3.

Ova suglasnost daje se na temelju dokumenta Opis projekta/operacije »Rekonstrukcija postojeće pješačke staze na području Ćunski na otoku Lošinju«, koji je prilog ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

U dokumentu Opis projekta/operacije »Rekonstrukcija postojeće pješačke staze na području Ćunski na otoku Lošinju« navedeni su sljedeći podaci o projektu:

1.Naziv projekta/operacije

2.Korisnik projekta/operacije

3.Opis projekta/operacije

4.Društvena opravdanost projekta/operacije

5.Povezanost djelatnosti udruge/vjerske zajednice s projektom/operacijom i dokaz da je humanitarna/ društvena djelatnost udruge/vjerske zajednice od posebnog interesa za lokalno stanovništvo

6.Financijski kapacitet korisnika i procjena troškova projekta

7.Ljudski kapacitet korisnika

8.Način održavanja i upravljanja projektom/operacijom

9.Usklađenost projekta/operacije sa strateškim razvojnim programom jedinice lokalne samouprave ili s lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a

10.Usklađenost projekta/operacije koji ne zahtijeva građevinsku dozvolu niti drugi akt kojim se odobrava građenje s prostorno-planskom dokumentacijom jedinice lokalne samouprave

11.Izjava korisnika o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 402-01/17-01/33

URBROJ: 2213/01-01-17-4

Mali Lošinj, 21. ožujka 2017.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr