SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 8. Subota, 25. ožujka 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

8.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129700, 59/01, 26/03-proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 153/13 i 147/ 14 i 36/15) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 26/09,32/09,10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2017. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2016 . godinu

Članak 1.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu objavljen u Službenim novinama PGŽ br 37/15,16/16,34/16 i planiran je i realiziran je kako je navedeno u ovom Izvješću i odnosi se na:

-održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

- održavanje javnih površina

- parkovno uređenje javnih površina

- odvodnja oborinskih voda

- održavanje groblja

- prijevoz vode i javni izljevi

- održavanje fontana i urbane opreme

- održavanje obale

- održavanje javne rasvjete

- održavanje prometne signalizacije

- održavanje nerazvrstanih cesta

- obavljanje deratizacije i dezinsekcije

- obavljanje veterinarsko higijeničarskih poslova.

Članak 2.

Financijski prikaz planiranih i ostvarenih sredstava i izvora:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ostvareno prema vrstama i opsegu poslova:

Javna rasvjeta plaćanje utroška el.energije i tekućeg održavanja zamjene žarulja, lampi, stupova, prigušnica i ostalih radnji za područje Grada Malog Lošinja. U iznos je uključena osposobljavnje postojeće iluminacije ,te dobava i postava božićne iluminacije u svim MO 10 mjesta, ispred tri sakralna objekta, na Trgu RH u Malom Lošinju.

Održavanje zelenih površina prema Planu i programu Kom. društva odnosi se na tekuće održavanje zelenih površina u Malom Lošinju 6.256 m2 , okolna mjesta 3.899 m2, intervencije rezidbe,navodnjavanje i sadnju Susak ; košenje travnatih površina Mali Lošinj 41.308 m2 2x godišnje i okolna mjesta 55. 804 m2 2x godišnje i održavanje prohodnosti pješačkih staza 107,50 km, planinskih staza 153,00 km i šetnica lungomare 41 km, dva godišnja prohoda cjelokupne dužine.

Održavanje fontana izvedeno prema god. planu odnosi se na sanaciju manjih kvarova i čišćenje dviju fontana u Malom Lošinju, jednom tjedno i poliranje i brušenje male fontane 2x godišnje.

Čišćenje javnih površina izvedeno je prema god Planu , ulice I,II i III kategorije čišćenje:predsezona/sezona (72.675/85.669 m2) Mali Lošinj, (4.770m2)Veli Lošinj,(4.380m2) Osor (2.599m2), Čunski i Artatore (8.854,20m2), Ilovik , Susak i Unije s obalom ( 29.293m2); 1 do 7 x tjedno, 2 do 3x mj

Pranje: (11.981m2) Mali Lošinj, (4.270m2) Veli Lošinj, (1.870m2) Nerezine,

Strojno čišćenje: (57.200m2) Mali Lošinj, (14.620m2) Veli Lošinj

Realizacija održavanja obale obuhvaća iznos od 1.537.761,66 kn (izvršenje 91,81%):

a)sa komunalnim društvom Komunalne usluge Cres-Mali Lošinj iznos od 232.975kn

– Djelatnost čišćenja plaža obuhvaća slijedeće pravce

Porto Šešula-Cuanguski-Mala Draga-Vela Draga-Sunfarn-Krivica-Balvanida-Pijeski od 01.06. do 01.09. svaki drugi dan

Javorna-Kriška-Jamna-Trasorka-Mrtvaška od 01.06. do 01.09. dva puta mjesečno

Koludarac-Bocca Falsa,Murter-vala Inglese-Zabodarski I-II-III-uvala zadnja-Bocca vera od 01.06. do 01.09. tjedno jednom

Bocca vera-Liski-Liska slatina-Studenčić 01. 06. do 01.09. 2x mjesečno

Most Privlaka-Privlaka-Kadin-Zagazinjine-zag.Žalić,- Bojčić-Sv.Martin-M.Valdarke-Valdarke-Riva Valdarke- Val de škure-hotel Punta od 01.06.do 01.09. svaki drugi dan

Vila Diana-glavna plaža, spomenik A.Haračić-željezničko odmaralište-Lanterna od.01.06.do 01.09.svaki dan

Villa Diana- Njemačko groblje-Kredo-Srebrna uvala- Zlatna uvala-Velopin-benzinska od.01.06.do01.09. svaki drugi dan.

Postsezonsko čišćenje plaža 15.9. do 31.12.- (u Planu i prema potrebi)

b)sa trgovačkim društvom Lošinj usluge d.o.o.- ukupno realizirana sredstva u iznosu od 332.210,74 odnose se na:

Sanacija plaže Lipa 47.128,50 kn

sanacija ostalih plaža 127.450,00 kn

(Artatore,Kadin, Valdarke,Koromačno itd)

rampa na plaži Valdarke 37.532,73 kn

sanacija uvala Mrtvaška 10.856,50 kn

sanacija stezališta i dr. Ilovik 27.897,98 kn

rampa na plaži Čikat 33.272,14 kn

stepenice Valdarke 13.985,38 kn

održavanje skala, tuševa: 34.087,51 kn

c)Grad Mali Lošinj putem povjeravanja poslova
realiziran je iznos od 749.125,63kn odnosi se na:

sanacija mola Bocca Falsa i Koludarac 158.187,50 kn

održavanje i postavljanje plutajućih brana 49.000,00 kn

sanacija operativnog mola, stezališta Ilovik 72.013,13 kn

sanacija Ilovik 23.250,00 kn

sanacija gazišta

mola Poljana 29.400 kn

sanacija dva mola Poljana 375.000 kn

(nosivi elementi sa gazištima.)

sanacija bolničke plaže 24.375,00 kn

sanacija uvala Kovčanje 5.400,00 kn

strojno uređenje četiri plaže Artatore 12.500kn

d)Ostalo 223.450,29 kn:

utrošak vode na plažama 50.937,43 kn

čišćenje plaža po ug. 67.357,19 kn

usluge nadzora 8.315,37 kn

usluge povjerenstva: 12.571,67 kn

dobava materijala za sanaciju molića

na Poljani i ostalih plaža 40.441,75kn

oprema: kabine, bova, rukohvati, skale,
bove 43.826,88 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta:

- Sanacija i asfaltiranje (B. Milanovića ML 48 m2, B. Vidulića ML23 m2, Poljana 32m2, Crociata 15m2,Malin ML 486 m2, Artatore 617m2 Mrtvaška 80m2, Nerezine - udarne rupe itd.) i usluge nadzora sveukupno 285.197 kn

Regulacija prometa odnosi se na poslove s komunalnim društvom Lošinj usluge d.o.o i Pazigrad Rijeka ( provođenje sustava prometnog redarstva).

-Vertikalna i horizontalna signalizacija odnosi se na nabavku znakova i ostalog u signalizaciji i izvedbi poslova od strane Lošinj usluga do.o. za područje Grada Malog Lošinja. Stavka sadrži dobavu treptaća na pješačkim prijelazima na Poljani, Veloselskoj i Beleju, te znak Upozorenja pješaci.

Voda i javni izljevi- odnosi se na javne slavine

Odvodnja oborinskih voda putem komunalnog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Mali Lošinj d.o.o. odnosi se na Program održavanja oborinskih kolektora ,tekuće čišćenje oborinskih kolektora 420 kom. i rešetki 231 m ( 3x g.) i vanredno održavanje ( velike oborinske vode); u Malom Lošinju, Velom Lošinju i Nerezinama.

DDD i VHS usluge mjesečni poslovi, odnosno prema Programu Zavoda za javno zdravstvo i potrebama.

Održavanje groblja putem komunalnog društva Komunalne usluge Cres Mali Lošinj d.o.o. obuhvaća održavanje čistoće putova i staza na grobljima, rasvjete i javnih izljeva; bojanje željeznih i drvenih dijelova groblja i građevinsko održavanje (zidići i putovi).

– Održavanje javnih površina:1.764.636,46 kn

a)sa trgovačkim društvom Lošinj usluge realizirani je iznos od 970.000kn i odnosi se na:

Ogradni zidići i gromače: 31.761.88

Ogradni zid Kaciol 57.941,63 kn

Uređenje autobusnih čekaonica: 17.915,00 kn

Staza iza groblja Veli Lošinj 73.566,81 kn

Sanacija stepenica Draga 27.732,88 kn

Sanacija nogostupa- market Nerezine 24.287,88 kn

Betoniranje M. Laginje, Nerezine 46.816,75kn

Sanacija V. Nazora VL 73.754,13 kn

Rampa Valdarke 101.495,54 kn

Sanacija raskršća ML 129.712,19kn

Prilaz groblju u Nerezinama 74.405,13 kn

Sanacija ceste iza vrtića 55.864,06 kn

Sanacija na Čikatu 19.556,25 kn

Postava instalacija na Trgu 126.132,03 kn

Sanacija suhozida na Gravotu 13.845,62 kn

Sanacija suhozida V. Craglietta 15.482,50 kn

Šetnica uz bolničku plažu 6.625 kn

Ostalo (podesti za kontejnere i klupe,
sanacije zidića i gromača) 73.104,72 kn

a)Grad Mali Lošinj putem povjeravanja poslova
iznos od 659.192,30 kn i odnosi se na:

Klupica kod crkve VL: 60.000,00 kn

Sanacija staze Susak- tamponiranje 50.000 kn

Sanacija javne površine Punta Križa 119.664,81 kn

Sanacija zida Sv. Jakov 122.080,18 kn

Poploćenje kod ž. C. Nerezine 85.051,81 kn

Sanacija kamenih blokova i sanacija zida 83.810,00 kn

Bravarski radovi: 58.099 kn

Radovi na nn mreži na j.p.: 80.486,50 kn

Ostalo:

Usluge nadzora, dobava tampona, ostali
sitni radovi 75.094,16 kn

Radovi oko bunara u VL 31.775,00 kn

Sanacija ceste Kurila 19.375 kn

Kamenjarka-putovi i šetnice krčenje 9.200 kn

Čišćenje javnih WC-a odnosi se na čišćenje na području Grada Malog Lošinja putem ugovora.

Stavka uključuje održavanje komunalne opreme po svim naseljima (klupa i košarica) od strane Komunalnih usluga d.o.o. kao i potrebnih popravaka od strane treće osobe.

Članak 4.

Ovo Izvješće objaviti će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 361-02/17-01/04

Urbroj: 2213/01-01-17-4

Mali Lošinj, 21. ožujka 2017.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Anto Nedić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr