SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 8. Subota, 25. ožujka 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

5.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine RH«, br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko- goranske županije, br. 26/09, 32/09 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 21. ožujka 2017. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA MALOG LOŠINJA
ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Opći dio Proračuna Grada Malog Lošinja za 2016. godinu sastoji se od sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2016. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 400-08/17-01/02

URBROJ: 2213/01-01-17-7

Mali Lošinj, 21. ožujka 2017.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Ante Nedić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr