SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 8. Subota, 25. ožujka 2017.
OPĆINA MATULJI

20.

Na temeljučlanka 20. stavka 23. Pravilnika o provedbi mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (»Narodne novine« broj 71/16) ičlanka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14,4/15 - pročišćeni tekst i 39/15), Općinsko vijeće Općine Matulji na 10.sjednici održanoj 20. ožujka2017. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja
na području Općine Matulji u projekt
»Rekonstrukcija vatrogasnog doma Dobrovoljnog
vatrogasnog društva »Kras« Šapjane« unutar mjere
07 »Temeljne usluge i obnova sela
u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganjana području Općine Matulji u projekt »Rekonstrukcija vatrogasnog doma Dobrovoljnog vatrogasnog društva »Kras« Šapjane».

Članak 2.

Ulaganje u projekt iz članka 1. ove Odluke prijavit će se na Natječaj za provedbu podmjere 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« - provedba tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Članak 3.

Ova Odluka prilaže se uz Zahtjev za potporu, sukladno članku 20. stavak 23. Pravilnika o provedbi mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (»Narodne novine« broj 71/16), zajedno s prilogom »Opis projekta / operacije«, koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snaguosmog danaod dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 302-01/17-01/0014

URBROJ: 2156/04-01-3-24-17-0003

Matulji, 20. ožujka 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Potpredsjednik
Slobodan Juračić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1008&mjesto=51211&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr