SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 13. Petak, 27. svibnja 2005.
GRAD BAKAR
11

11.

Na temelju članka 5. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04) i članka 64. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01) Gradsko poglavarstvo Grada Bakra, na svojoj 163. sjednici održanoj 28. travnja 2005. godine donijelo je

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom
na području Grada Bakra za 2005. godinu

Članak 1.

Ovim se Planom utvrđuje redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom, te popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru koje se mogu obavljati na području Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Grad), te mikrolokacije za obavljanje istih djelatnosti u 2005. godini.

Članak 2.

U 2005. godini planiraju se izvesti sljedeći radovi na održavanju pomorskog dobra:

1.Izrada projektne dokumentacije za
uređenje rive iza hotela »Jadran« 20.000,00 kn

2.Izrada glavnog i izvedbenog projekta,
te izvođenje radova na uređenju
rive iza hotela »Jadran« 500.000,00 kn

3.Naknada za Vijeće za davanje
koncesijskog odobrenja 1.500,00 kn


UKUPNO: 521.500,00 kn


Članak 3.

Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom jesu sredstva prikupljena od naknade za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti utvrđenih u članku 4. ovog Plana.

Ukupna sredstva iz stavka 1. ovog članka procjenjuju se u iznosu od 35.500,00 kn, dok će se ostatak iznosa od 486.000,00 kuna osigurati iz sredstava naknade za koncesiju pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - industrijske luke Bakar.

Članak 4.

Djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada te mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti utvrđuju se kako slijedi:

DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU
KOJE SE MOGU OBAVLJATI I MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

 

NAZIV

BR. LOK.

K.Č. - K.O.

MIKROLOKACIJA

DJELATNOST

SREDSTVO

Žal ribara

2.1.

3028/26 - Bakar

sjeveroistočna strana objekta Vatrogasnog doma Bakar

Ugostiteljstvo i terasa

Pripadajuća terasa
objekta

Žal ribara

2.2.

3028/26 - Bakar

betonirani plato na sjeveroistočnoj strani Crkve Sv. Margarete

Komercijalno -
rekreacijski sadržaji

Kulturne, komercijalne, zabavne, športske priredbe

Riva iza
hotela Jadran

2.3.

3028/26 - Bakar

obalno područje na sjeveroistočnoj strani hotela Jadran, od spomenika na Žalu ribara (uključujući i tzv. »plažicu za djecu«) do terase hotela Jadran

organizacija ronilačkih izleta/obuka ronilaca

 

Primorje

2.4.

29 - Bakar

sjeveroistočna strana objekta Malenica

Ugostiteljstvo i terasa

Pripadajuća terasa
objekta

na svim
lokacijama

 

 

 

Komercijalno -
rekreacijski sadržaji

Snimanje komercijalnog sadržaja

na svim
lokacijama

 

 

 

Komercijalno -
rekreacijski sadržaji

Slikanje,
fotografiranje

Skica mikrolokacija iz stavka 1. ovog članka utvrđena je u prilogu (Prilog 1.) koji čini sastavni dio ovoga Plana i nije predmetom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 342-01/04-01/02

Ur. broj: 2170-02-03-05-35

Bakar, 29. travnja 2005.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BAKRA

Predsjednik Poglavarstva

Desimir Širola, dipl. ing., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr