SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

53.

Na temelju članka 10. stavak 3. i članka 14. stavak 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 36. sjednici održanoj 23. ožujka 2017. godine, donijela je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o imenovanju Stručnog
povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru
u Primorsko-goranskoj županiji

Članak 1.

U članku 1. stavku 1. točki 3. Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine« broj 11/16) točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Danijel Imgrund, član«.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Višnja Felker razrješuje se dužnosti članice u Stručnom povjerenstvu za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/3

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-17-57

Rijeka, 23. ožujka 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr