SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

52.

Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećimaNarodne novine«broj 48/04, 44/09 i 68/13), članka 4. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 02/05 i 26/09), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 26/09, 16/13, 2513 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 36. sjednici, održanoj 23.ožujka 2017. godine, donijela je

O D L U K U
o imenovanju članova Kulturnog vijeća
Primorsko-goranske županije

I.

Za članove Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije imenuju se:

·         Davor Grgurić

·         Ema Makarun

·         Branko Lenić

·         Dejan Durić

·         Ljiljana Črnjar

·         Igor Vlajnić

·         Darko Đekić

·         Vedrana Balen Spinčić

·         Jelena Androić

II.

Mandat članovima Kulturnog vijeća traje četiri godine, počevši od 13. travnja 2017. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/3

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-17-55

Rijeka, 23. ožujka 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr