SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
OPĆINA PUNAT

9.

Na temelju članka 13.Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10)i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine« Primorsko goranske županije, br. 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na 29. sjednici održanoj 21. ožujka 2017. godine donosi

ODLUKU
o donošenju Revizije Procjene ugroženosti od
požara i tehnoloških eksplozija te Plana zaštite od
požara Općine Punat

Članak 1.

Donosi se Revizija Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Plan zaštite od požara Općine Punat.

Članak 2.

Revizija Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Plan zaštite od požara Općine Punat sastavni su dio ove Odluke i objaviti će se na službenoj internetskoj stranici Općine Punat.

Članak 3.

OvaOdluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/2

URBROJ: 2142-02-01-17-8

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med. v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr