SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
OPĆINA PUNAT

7.

Na temelju članka 32. Statuta Općine PunatSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09, 13/ 13 i 19/13 - pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 30. stavkom 4. Zakona o komunalnom gospodarstvuNarodne novine«, broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)Općinsko vijeće Općine Punat na 29. sjednici održanoj 21. ožujka 2017. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređajakomunalne infrastrukture u Općini Punat u 2016. godini

Članak 1.

Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2016. godini.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2016. godini prilog je ovom Zaključku.

Članak 3.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/2

URBROJ: 2142-02-01-17-5

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med., v.r.

 

Na temelju članka 30. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»N.N br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 51. Statuta Općine PunatSlužbene novine« Primorsko-goranske županije br. 25/09, 35/09 i 13/13), općinski načelnik podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI
PUNAT U 2016. GODINI

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2016. godiniSlužbene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/15, 21/16 i 35/16), izvršen je u 2016. godini kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 7.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 080-02/17-01/1

URBROJ:2142-02-02/1-17-11

Punat, 21. ožujka 2017.

OPĆINSKO NAČELNIK
Marinko Žic, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr