SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
OPĆINA PUNAT

6.

Na temelju članka 32. Statuta Općine PunatSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09, 13/ 13 i 19/13 - pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvuNarodne novine«, broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)Općinsko vijeće Općine Punat na 29. sjednici održanoj 21. ožujka 2017. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2016. godini

Članak 1.

Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2016. godini.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2016. godini prilog je ovom Zaključku.

Članak 3.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/2

URBROJ: 2142-02-01-17-4

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med., v.r.

 

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvuNarodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/ 11, 144/12 i 94/13, 153/13, 174/14 i 36/15) i članka 51. stavka 3. Statuta Općine PunatSlužbene novine - PGŽ« 25/09, 35/09 i 13/13), podnosim

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI PUNAT U 2016.GODINI

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2016. godiniSlužbene novine Primorsko goranske-županije« broj 37/15, 21/16 i 35/16) izvršen je u 2016. godini, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 8.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat za 2016. godinu objavit će se u » Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 080-02/17-01/1

URBROJ:2142-02-02/1-17-10

Punat, 21. ožujka 2017.

OPĆINSKO NAČELNIK
Marinko Žic, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr