SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
OPĆINA BAŠKA

7.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« broj br. ) i članka 29. Statuta Općine BaškaSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici od 23. ožujka 2017. godine donosi

O D L U K U
o prihvaćanju projekta
»Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka« i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta

Članak 1.

Prihvaća se »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka« procijenjene ukupne vrijednosti 510.913.257 HRK (67.225.429 EUR). Projekt će se sufinancirati sredstvima EU fonda iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020.

Članak 2.

Prihvaća se pismo namjere o suradnji jedinica lokalne samouprave otoka Krka na provedbi projekta

»Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka« za sufinanciranje EU sredstvima (Prilog:Pismo namjere o suradnji...).

Članak 3.

Prihvaća se model sudjelovanja u osiguravanju financijskih sredstva dobiven CBA analizom iz Studije izvodljivosti kako slijedi:

1. sredstva EU fonda 72,25% ili 369.138.660 HRK

2. domaća sredstva 27,75% ili 141.774.597 HRK od čega:

-državni proračun 9,25% ili 47.258.199 HRK

-Hrvatske vode 9,25% ili 47.258.199 HRK

-JLS i Ponikve voda d.o.o. (otočni dio) 9,25% ili 47.258.199 HRK.

Članak 4.

Prihvaća se da udio otočnog dijela (JLS i Ponikve voda d.o.o.) od 47.258.199 HRK u sufinanciranju projekta bude:

. JLS 89,73% ili 42.404.782 HRK

. Ponikve voda d.o.o. 10,27% ili 4.853.417 HRK.

Članak 5.

Prihvaća se veličina udjela pojedine jedinice lokalne samouprave u sufinanciranju 42.404.782 HRK kako slijedi:

Grad Krk 22,72% ili 9.634.367 HRK

Općina Baška 12,87% ili 5.457.495 HRK

Općina Dobrinj 17,57% ili 7.450.520 HRK

Općina Malinska-Dubašnica 19,11% ili 8.103.554 HRK

Općina Omišalj 17,81% ili 7.552.292 HRK

Općina Punat 9,92% ili 4.206.554 HRK.

Članak 6.

Daje se suglasnost za pribavljanje financijskih sredstava koja osiguravaju jedinice lokalne samouprave iz kreditnih sredstava Hrvatske banke za obnovu i razvoj.

Daje se suglasnost Ponikve vodi d.o.o. za sklapanje ugovora o kreditu sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 HRK (prilog: indikativna ponuda od 31. svibnja 2016. godine, te nacrt ugovora).

Zbog procijenjene vrijednosti investicije, procijenjenog udjela u sufinanciranju projekta te radi osiguranja financijske stabilnosti projekta, kreditna sredstva su zaokružena na 45.000.000 HRK. Kreditna sredstva će se koristiti onoliko koliko bude stvaran udio jedinica lokalne samouprave u sufinanciranju projekta, ali ne više od 45.000.000 HRK.

Članak 7.

Prihvaćaju se omjeri povrata kreditnih sredstava od 45.000.000 HRK iz članka 5. kako slijedi:

. Grad Krk 22,72% ili 10.224.000 HRK

. Općina Baška 12,87% ili 5.791.500 HRK

. Općina Dobrinj 17,57% ili 7.906.500 HRK

. Općina Malinska-Dubašnica19,11% ili 8.599.500 HRK

. Općina Omišalj 17,81% ili 8.014.500 HRK

. Općina Punat 9,92% ili 4.464.000 HRK.

Članak 8.

Pismo namjere o suradnji jedinica lokalne samouprave otoka Krka na provedbi ovog projekta, indikativna ponuda HBOR-a, te nacrt ugovora o kreditu HBOR-a sastavni su dio ove Odluke, ali nisu predmet objave.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka od 23. travnja 2015. godine, klasa 021-05/15-01/2, urbroj 2142-03-01-15-9.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/1

URBROJ:2142-03-01/1-17-3

Baška, 23. ožujka 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Emil Polonijo, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr