SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
GRAD NOVI VINODOLSKI

14.

Na temelju članka 26. Zakona o knjižnicama (NN RH 105/97, 5/98-ispravak, 104/00 i 69/09 ) članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 33. sjednici održanoj dana 21. ožujka 2017. godine donijelo je

R J E Š E N J E
o imenovanju ravnateljice Narodne čitaonice i knjižnice

I.

Za ravnateljicu Narodne čitaonice i knjižnice imenuje se Barbara Kalanj Butković, prof. iz Novog Vinodolskog, Ogulinska 12.

II.

Mandat ravnateljice Narodne čitaonice i knjižnice, Barbare Kalanj Butković, prof. traje 4 godine, a započinje dana 07. travnja 2017. godine.

III.

Ovo Rješenje objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 612-01/17-10/2

Ur.broj: 2107/02-01-17-2

Novi Vinodolski, 21. ožujka 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1007&mjesto=51250&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr