SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
GRAD NOVI VINODOLSKI

11.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvuNarodne novine« broj 36/95,70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 33. sjednici održanoj dana 21. ožujka 2017. god., donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2015. godinu (Sl. novine PGŽ broj 40/15 i 37/16)

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastruktureza 2016. godinu.

Članak 2.

Zaključak će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:363-02/17-01/13

URBROJ: 2107/02-01-17-2

Novi Vinodolski, 21. ožujka 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić, v.r.

 

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

OvimI zvješćem daje se prikaz ostvarenog izvora financiranja i utroška sredstava za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Novog Vinodolskog u 2016. godini u kunama, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

KLASA:363-02/17-01/13

URBROJ: 2017/02-01-17-3

Novi Vinodolski, 21. ožujka 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1007&mjesto=51250&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr