SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
GRAD CRES

9.

Na temelju članka 47. Statuta Grada CresaSlužbene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09.,14/13.), i čl. 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« RH broj 86/08 i 61/11), a u svezi s Proračunom Grada Cresa za 2017. godinu, Gradonačelnik Grada Cresa donosi

IZMJENA PLANA PRIJMA U SLUŽBU U GRAD CRES ZA 2017. GODINU

Članak 1.

U Planu prijma u službu u Grad Cres za 2017. godinuSlužbene novine« PGŽ br. 3/17), tablica u privitku teksta zamjenjuje se sljedećom tablicom:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Izmjena Plana prijama u službu objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 100-01/17-1/1

Ur. broj:2213/02-02-17-2

Cres, 14. ožujka 2017.

Gradonačelnik
Kristijan Jurjako, struč.spec.oec.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1007&mjesto=10002&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr