SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
GRAD CRES

8.

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanjuNarodne novine«, broj 10/97, 107/ 07 i 93/13) i članka 29. Statuta Grada CresaSlužbene novine«, broj 29/09 i 14/13), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici 16. ožujka 2017. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Girice, Cres

I.

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Girice, Cres, prema prijedlogu koji je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Girice Cres utvrdilo na sjednici održanoj 1. ožujka 2017. godine.

II.

Ovaj zaključak objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 601-01/17-1/2

Ur.broj: 2213/02-01-17-2

Cres, 16. ožujka 2017.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1007&mjesto=10002&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr