SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 9. Petak, 4. travnja 2003.
OPĆINA ČAVLE
Općina Čavle

Općina Čavle

5.

Na osnovi odredbi članka 46. stavak 4. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 92/94) i članka 23. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« broj 22/01 od 28. 9. 2001.), Općinsko vijeće Općine Čavle je na sjednici održanoj 27. ožujka 2003. godine donijelo

ODLUKU
o godišnjem obračunu Proračuna Općine Čavle
za 2002. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Čavle za 2002. godinu sadrži:

- ostvareni prihodi u 2002. godini 11.506.684,14 kn

- preneseni prihodi iz 2001. godine 230.204,51 kn


- ukupni prihodi u 2002. godini 11.736.888,65 kn

- ukupni izdaci u 2002. godini 11.006.623,96 kn


NEUTROŠENI PRIHODI U 2002. 730.264,69 kn

Članak 2.

Neutrošeni prihod po godišnjem obračunu Proračuna Općine Čavle iz 2002. godine u svoti od 730.264,69 kn, raspoređuje se:

- 100.000,00 kn u Proračun 2003. godine (planirano)

- 400.000,00 kn za izgradnju vatrogasnog doma

- 230.264,69 kn za izgradnju komunalne infrastrukture - RZ Soboli

Članak 3.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« PGŽ, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003. godine.

Klasa: 021-05/03-01/02

Ur. broj: 2170-03-03-01-3

Čavle, 27. ožujka 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Damir Stilinović, dipl. ing., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr