SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 6. Ponedjeljak, 13. ožujka 2017.
GRAD KASTAV

16.

Gradsko vijeće Grada Kastva na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/1, 129/05, 109/7, 125/08, 36/ 09, 150/11, 114/12, 19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Grada Kastva (Službene novine PGŽ br. 26/09 i 13/13) na 39. sjednici održanoj 9. ožujka 2017. godine donijelo je:

O D L U K U
o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu
gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do
31. prosinca 2016. godine

Članak 1.

Usvaja se polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Kastva za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2016. godine.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/02

URBROJ:2170-05-06/1-17-12

Kastav, 9. ožujka 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Dalibor Ćiković, mag. ing. aed


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr