SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 6. Ponedjeljak, 13. ožujka 2017.
GRAD KASTAV

15.

Temeljem članka 33. Statuta Grada Kastva (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 26/09, 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva na 39. sjednici održanoj 9. ožujka 2017. godine donijelo je:

ODLUKU

Članak 1.

Daje se suglasnost na prijedlog Sporazuma o financiranju postupka izvlaštenja čvora Trinajstići. Sporazum se sklapa između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture zastupanog po ministru Olegu Butkovića, Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. zastupanih po direktoru društva Josipu Šala, Primorsko - goranske županije zastupane po županu Zlatku Komadini, Općine Matulji zastupane po načelniku Mariu Ćikoviću i Grada Kastva zastupanog po gradonačelniku Ivicu Lukanoviću.

Ovlašćuje se Gradonačelnika Grada Kastva za poduzimanje svih potrebnih radnji za potpis i provedbu Sporazuma.

Članak 2.

Tekst Sporazuma sastavni je dio ove Odluke i ne objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Članak 3.

Ova Odluka objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA:021-05/17-01/02

URBOJ:2170-05-06/1-17-11

Kastav, 9. ožujka 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskoj vijeća
Dalibor Ćiković, mag.ing.ae


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr