SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 6. Ponedjeljak, 13. ožujka 2017.
GRAD KASTAV

14.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 33. Statuta Grada Kastva (Službene novine Primorsko - goranske županije br. 26/09 i 13/13) i članka 24. stavka 5 Statuta Hrvatskog pčelarskog instituta Gradsko vijeće Grada Kastva, na 39. sjednici održanoj 9. ožujka 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o utvrđivanju naknade troškova za rad
predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog
pčelarskog instituta

Članak 1.

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća javne ustanove Hrvatski pčelarski institut za rad u navedenim tijelima imaju pravo na naknadu u visini određenoj ovom odlukom.

Članak 2.

Utvrđuje se iznos naknade za rad predsjednika i članova Upravnog vijeća na način kako slijedi:

-Predsjednik Upravnog vijeća ima pravo na naknadu za svoj rad u Upravnom vijeću u neto iznosu od 800,00 kn po održanoj sjednici.

-Članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad u Upravnom vijeću u neto iznosu od 600,00 kn po održanoj sjednici.

U jednom kalendarskom mjesecu može se isplatiti maksimalno jedna naknada.

Članak 3.

Naknada iz članka 2. isplaćivat će se predsjedniku i članovima Upravnog vijeća za održanu sjednicu uz uvjet da su sjednici nazočili.

Ukoliko su predsjednik i/ili članovi Upravnog vijeća opravdano odsutni tada će se isplatiti 50% neto iznosa naknade, dok se u slučaju neopravdanog izostanka naknada neće isplatiti.

Članak 4.

U cilju smanjenja troškova funkcioniranja javne ustanove Hrvatski pčelarski institut te podrške razvoju iste, predsjednik i članovi Upravnog vijeća se u 2017. godini odriču 50% neto iznosa naknade iz članka 2.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/02

Urbeoj:2170-05-06/1-17-10

Kastav, 9. ožujka 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr