SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 5. Petak, 24. veljače 2017.
OPĆINA VRBNIK

7.

Na temelju članka 20. stavka 23. Pravilnika o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. - 2020. (»Narodne novine« broj 71/ 16) i članka 42. Statuta Općine VrbnikSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/ 13) Općinsko vijeće Općine Vrbnik je na 20. sjednici koja je održana dana 14. veljače 2017. godine donijelo je

ODLUKU
o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt pod
nazivom »Rekonstrukciju dijela prizemlja osnovne škole
i dogradnje dječjeg vrtića i jaslica, na katastarskoj čestici
505/1 k.o. Vrbnik (koja se formira od k.č. 531/1, 535/1,
537/1, 537/4 i dijelova k.č. 505 i 536 k.o. Vrbnik)
u naselju Vrbniku«, na području Općine Vrbnik

Članak 1.

Daje se suglasnost za provedbu ulaganja u projekt pod nazivom »Rekonstrukcija dijela prizemlja osnovne škole i dogradnje dječjeg vrtića i jaslica, na katastarskoj čestici 505/1 k.o. Vrbnik (koja se formira od k.č. 531/1,535/ 1,537/1,537/4 i dijelova k.č.505 i 536 k.o. Vrbnik) u naselju Vrbniku » u okviru Mjere 7 Podmjere 7.4. tip operacije 7.4.1. » Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu » (u daljnjem tekstu: tip operacije 7.4.1.).

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je Opis projekta/operacije sa slijedećim stavkama:

- naziv projekta/operacije za koju se izdaje odluka o suglasnosti

- naziv korisnika

- kratki opis projekta

- društvena opravdanost projekta/operacije uključujući opis krajnjih korisnika projekta/operacije

- financijski kapacitet korisnika uključujući prikaz izvora sredstava i analizu troškova za provedbu projekta

- ljudski kapacitet korisnika za provedbu projekta/operacije

- doprinos ulaganja stvaranju novih radnih mjesta

- način održavanja i upravljanja projektom/operacijom

- usklađenost projekta/operacije sa strateškim razvojnim programom jedinice lokalne samouprave

- usklađenost projekta/operacije s prostornim planom jedinice lokalne samouprave za projekte/operacije koji ne zahtijevaju pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi važeći akt kojim se odobrava građenje.

Članak 3.

Ovaj Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601-01/17-01/02

Ur. broj: 2142-07-01-17-1

Vrbnik, 14. veljače 2017.

Potpredsjednik

Općinskog vijeća

Matej Polonijo, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr