SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 5. Petak, 24. veljače 2017.
OPĆINA ČAVLE

11.

Na temelju odredbe članka 9. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 13/14 i 20/14) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, 20/14, 26/14 i 27/15), Općinsko vijeće Općine Čavle, dana 23. veljače 2017. godine, donosi

ODLUKU
o potpunom oslobađanju od plaćanja
komunalnog doprinosa

Članak 1.

Sukladno odredbi članka 9., Odluke o komunalnom doprinosu Općine Čavle (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 13/14 i 20/14), Goranski sportski centar d.o.o. Delnice, Školska 24, u potpunosti se oslobađa obveze plaćanja komunalnog doprinosa, za poslovnu građevinu-pumpaonu 2 u sklopu zahvata gradnje akumulacije 2 s crpnom stanicom - pumpaonicom (faza 8 zahvata u prostoru na području sportsko-rekreacijske namjene Radeševo u sklopu Sportskog centra Platak), na k.č.br. 5687/27 i 5687/ 28, k.o. Cernik-Čavle, obujma pumpaone 2 - 743,40 m3.

Članak 2.

Sukladno članku 5. stavku 1. i članku 6. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Čavle visina komunalnog doprinosa za građevinu iz članka 1. iznosi 29.736,00 kuna.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/17-01/02

Ur. broj: 2170-03-17-01-3

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Norbert Mavrinac, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr