SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 5. Petak, 24. veljače 2017.
OPĆINA ČAVLE

10.

Temeljem članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbeNarodne novine« broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16) i čl. 19. Statuta Općine ČavleSlužbene novine PGŽ« broj 20/14, 26/ 14, 27/15) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 23. veljače 2017. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju
sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u
sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle za 2017. godinu

Članak 1.

U preambuli Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle za 2017. godinu od dana 1. prosinca 2016. g. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/2016) (u daljnjem tekstu: Odluka) mijenja se izraz » članak 12« u izraz »članak 7. stavak 2.«

Članak 2.

U članku 3. Odluke iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se godišnja naknada u iznosu od 400,00 kn.«

Članak 3.

U članku 4. mijenja se godina »2016« s godinom »2017«.

Članak 4.

Ostale odredbe Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle za 2017. godinu od dana 1. prosinca 2016. g. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/2016) ostaju neizmijenjene i na snazi.

Članak 5.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle za 2017. godinu stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objave u službenim novinama Primorsko goranske županije.

KLASA: 021-05/17-01/02

URBROJ: 2170-03-17-01-5

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Norbert Mavrinac, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr