SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 5. Petak, 24. veljače 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

27.

Na temelju točke VII. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2017. godiniNarodne novine« broj 14/17 ), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2017. godinuNarodne novine« broj 13/17), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/09, 9/ 13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 35. sjednici održanoj 23. veljače 2017. godine donijela je

O D L U K U
o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja
materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i rasporeda sredstava centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2017. godini

I.

Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2017. godiniNarodne novine« broj 14/17) Primorsko-goranskoj županiji osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 4.911.100,00 kn.

Iznos od 3.450.000 kn odnosi se na sredstva za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb, te se raspoređuju ovom Odlukom, dok se iznos od 1.461.100 kn odnosi na sredstva za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, koja se raspoređuju posebnom odlukom Županijske skupštine.

II.

Iznos od 3.450.000 kn iz točke I. stavka 2. ove Odluke raspoređuje se centrima za socijalnu skrb Primorsko- goranske županije za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

III.

Sredstva iz točke II. ove Odluke doznačavat će se centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije sukladno ostvarenim materijalnim i financijskim rashodima, najviše dva puta mjesečno.

Centri za socijalnu skrb dužni su dostavljati zahtjev za doznaku sredstava, odnosno izvještaj o stvarno nastalim rashodima, na za to propisanim obrascima, sa specifikacijom računa.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/2

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-17-46

Rijeka, 23. veljače 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr