SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 5. Petak, 24. veljače 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

24.

Na temelju članka 5. stavka 1. točke b. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti (»Narodne novine« broj 46/11, 6/13 i 63/14), članka 9. Odluke o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 20/12, 5/15 i 28/15), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13- pročišćeni tekst) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 35. sjednici, održanoj 23. veljače 2017. godine, donijela je

O D L U K U
o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom
mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije

I.

U Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

-Branko Popović, dr.med., kao predstavnik imenovanih mrtvozornika, za predsjednika,

-Prof.dr.sc.Dražen Cuculić,dr.med., kao predstavnik specijalista sudske medicine, za člana,

-Doc.dr.sc.Suzana Janković,dr.med., kao predstavnica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko- goranske županije, za članicu,

-Vedrana Fržop, dr.med., kao predstavnica Primorsko- goranske županije, za članicu.

II.

Povjerenstvo obavlja poslove propisane Pravilnikom o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti.

III.

Mandat članova Povjerenstva traje četiri godine.

IV.

Članovi Povjerenstva, osim onih koji se imenuju iz reda službenika upravnih tijela Primorsko-goranske županije, imaju pravo na naknadu. Naknada se obračunava po nazočnosti na sjednici u visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji koja se priznaje službenicima u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije.

Osim naknade iz stavka 1. ovoga članka, članovi Povjerenstva imaju pravo i na nadoknadu troškova prijevoza, ukoliko je mjesto njihovog stanovanja udaljeno od mjesta održavanja sjednice Povjerenstva više od 20 km. Naknada troškova prijevoza priznaje se u visini cijene putne karte sredstvima javnog prijevoza od mjesta stanovanja članova Povjerenstva do mjesta održavanja sjednice.

Sredstva za naknade iz stavka 1. i 2. ovoga članka isplaćuju se iz Proračuna Primorsko-goranske županije, razdjela 4 Upravnog odjela za zdravstvo.

V.

Stručni i administrativni poslovi za Povjerenstvo obavljaju se u Upravnom odjelu za zdravstvo Primorsko-goranske županije.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/2

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-17-40

Rijeka, 23. veljače 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr