SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 5. Petak, 24. veljače 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

22.

Na temelju članka 9a. stavak 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturiNarodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 2. stavak 3. Pravilnika o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području kultureSlužbene novine« broj 30/16), članka 18. i 28. točke 4. Statuta Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 35. sjednici održanoj 23. veljače 2017. godine donijela je:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

II.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

KLASA: 021-04/17-01/2

URBROJ: 2170/1-01-01/4-17-35

Rijeka, 23. veljače 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr