SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 5. Petak, 24. veljače 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

20.

Na temelju članka 4. stavka 2. Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županijiSlužbene novine« broj 47/08), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 35. sjednici 23. veljače 2017. godine, donijela je

O D L U K U
o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda
u Primorsko-goranskoj županiji

Članak 1.

Za predsjednika Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji imenuje se

EDVIGA SUŠENJ JANJATOVIĆ.

Za članove Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji iz reda diplomiranih pravnika s položenim pravosudnim ispitom imenuju se:

1. DANIELA ZAGORAC

2. IVANA SAFTIĆ, Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove

3. ANA VIČEVIĆ GRAČANIN

Za članove Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji iz reda diplomiranih pravnika imenuju se:

1. VLADIMIRA VUKELIĆ, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

2. TANJA KNEŽIĆ, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

3. DANA JOVANOVIĆ DRPIĆ, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

4. DAVOR KOŠMRLJ

5. MAJA JURAČIĆ

Članak 2.

Predsjednik i članovi Službeničkog suda imenuju se na vrijeme od četiri godine, počevši od 27. ožujka 2017. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/2

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-17-31

Rijeka, 23. veljače 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr