SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 5. Petak, 24. veljače 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

8.

Na temelju članka 3. stavka 1., a u svezi s člankom 2. stavak 2. Odluke o dodjeli zahvalnica i priznanja (»Službene novine« broj 6/04) i Odlukom o izmjeni Odluke o dodjeli zahvalnica i priznanja (Zaključak Župana; KLASA:022- 04/09-07-28, URBROJ:2170/1-05-01/6-09-4 od 14. prosinca 2009. godine), članka 52. točke 15. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 20. veljače 2017. godine, donio je

O D L U K U
ododjeli priznanjaImperialu d.d. Rab

I.

Imperijalu d.d. Rab dodjeljuje se priznanje za veliki doprinos razvoju turizma, ugostiteljstva i cjelokupnog gospodarstva otoka Raba i Primorsko-goranske županije.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/17-01/7

URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-17

Rijeka, 20. veljače 2017.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl. ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr