SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 4. Srijeda, 15. veljače 2017.
GRAD OPATIJA

2.

Grad Opatija,koji zastupa gradonačelnik
Ivo Dujmić,

Općina Lovran, koju zastupa općinski načelnik
Alan Sanković,

Općina Matulji, koju zastupa općinskinačelnik
Mario Ćiković,

Općina Mošćenička Draga, koju zastupa općinski
načelnik Ratko Salamon, dr. med.

kao suosnivači Javne vatrogasne postrojbe Opatija,

Javna vatrogasna postrojba Opatije, koju zastupa zapovjednik Gordan Filinić, kao poslodavac s jedne strane

i

Sindikat vatrogasaca Rijeka,Sindikalna podružnica JVP Opatija(u daljnjem tekstu: Sindikat), koju zastupa povjerenik Sindikalne podružnice Marino Brnčić, s druge strane,

temeljem članka 2. stavka 2. Aneksa broj I Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija (SN PGŽ 37/16), zaključili su 7. veljače 2017. godine, sljedeći

ANEKS broj II.
KOLEKTIVNOM UGOVORU
za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da u dosadašnjoj primjeni Kolektivnog ugovora za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija (SN P-GŽ br. 23/16 i 37/16, u nastavku: Kolektivni ugovor) nije bilo teškoća.

Članak 2.

Procjenjuje se da nema daljnje potrebe za umanjenjem dnevnice koja radniku upućenom na putovanje u zemlji pripada sukladno Kolektivnom ugovoru te se od dana početka primjene ovog Aneksa dnevnica isplaćuje u iznosu koji je predviđen člankom 70. stavkom 1. alinejom 2. Kolektivnog ugovora.

Članak 3.

Ostali uglavci Kolektivnog ugovora ostaju neizmijenjeni.

Članak 4.

Ovaj Aneks stupa na snagu danom obostranog potpisa, a primjenjuje se od 13. veljače 2017. godine.

Aneks se sklapa u 14jednakih primjeraka. Svaka strana zadržava po dva primjerka, dok Grad Opatija dodatna dva primjerka upućuje nadležnom tijelu za registraciju.

Aneks će biti objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 112-10/16-01/03

URBROJ: 2156/01-03/01-17-16

ZA JVP OPATIJA ZA GRAD OPATIJU

Zapovjednik Gradonačelnik
Gordan Filinić, v.r. Ivo Dujmić, v.r.

ZA SINDIKAT ZA OPĆINU LOVRAN

Sindikalni povjerenik Općinski načelnik
Marino Brnčić, v.r. Alan Sanković, v.r.

ZA OPĆINU MATULJI

Općinski načelnik
Mario Ćiković, v.r.

ZA OPĆINU
MOŠĆENIČKA DRAGA

Općinski načelnik
Ratko Salamon,
dr. med., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr