SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 4. Srijeda, 15. veljače 2017.
OPĆINA VRBNIK

6.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/ 09, 33/09,15/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 20. sjednici koja je održana 14. veljače 2017. godine, donijelo

ODLUKU o ispravku ODLUKE
o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Vrbnik

U Odluci o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Vrbnik koja je objavljena u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«, broj 35/2016 točka 1.2. mijenja se i glasi:

1.2.Ostalim dijelom nekretnine oznake k.č. 912/4 u površini od 57 m2 umanjeno za 18 m2 koji je Rumpf kupio 2005. godine prolazi pristupni put prema nekretnini oznake k.č. 919/1u suvlasništvu g. Rumpfa. Prodaje se prema procjeni sudskog vještaka građevinske struke za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 775,20 kn/m2, odnosno u ukupnom iznosu od 30.232,80 kn.

2.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 930-01/16-01/71

URBROJ: 2142-07-03-17-7

Vrbnik, 14. veljače 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Potpredsjednik
Matej Polonijo,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr