SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 4. Srijeda, 15. veljače 2017.
OPĆINA VRBNIK

4.

Temeljem članka 41. stavka 4.. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16), točke I. prethodne Suglasnosti da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 1/17) te Pravilnika o uvjetima, opsegu i naknadi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 1/17) i člankom 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Vrbnik na 20.sjednici održanoj dana 14. veljače 2017. godine donosi

ODLUKU
O PRIJENOSU POSLOVA UTVRĐIVANJA,
EVIDENTIRANJA, NADZORA, NAPLATE
I OVRHE RADI NAPLATE POREZA KOJI
PRIPADAJU OPĆINI VRBNIK NA MINISTARSTVO
FINANCIJA, POREZNU UPRAVU

I.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza koji pripadaju Općini Vrbnik prenosi se na Ministarstvo financija, Poreznu upravu ( u daljnjem tekstu: Porezna uprava).

Porezi iz stavka 1. ove točke koji pripadaju Općini Vrbnik a prenose se na Poreznu upravu su: porez na potrošnju i porez na kuće za odmor.

II.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz točke I. ove odluke pripada naknada u iznosu od 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

III.

Daje se ovlast nadležnoj organizaciji platnog prometa koja je zadužena za raspoređivanje uplaćenih prihoda korisnicima, da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

IV.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka da porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, broj 5/2002.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-01/17-01/15

URBROJ: 2142-07-03-17-1

Vrbnik ,14. veljače 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Potpredsjednik
Matej Polonijo, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr