SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 4. Srijeda, 15. veljače 2017.
OPĆINA PUNAT

5.

Na temelju članka 6. stavka 5. Zakona o društveno poticanoj stanogradnjiNarodne novine«, broj 109/1, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13 i 26/15) i članka 32. Statuta Općine PunatSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09, 13/13, 19/13 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Punat na 28. sjednici održanoj 10. veljače 2017. godine donosi

ODLUKU
o sufinanciranju razlike između planirane vrijednosti
nabave i najniže ponuđene cijene u predmetu nabave
izgradnje 10 stambenih građevina s ukupno 22 stana
na lokaciji Općina Punat, k.o. Punat, Krk

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se podmirenje dijela troškova za potrebe izgradnje 10 stambenih građevina s ukupno 22 stana društveno poticane stanogradnje, na lokaciji Općina Punat, k.o. Punat, Krk.

Članak 2.

Utvrđuje se da je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama kao investitor izgradnje 10 stambenih građevina s ukupno 22 stana iz Programa društveno poticane stanogradnje u općini Punat provela Otvoreni postupak javne nabave za izgradnju 10 (deset) stambenih građevina s ukupno 22 stana na lokaciji Općina Punat, k.o. Punat, Krk, objavljen u EOJN Republike Hrvatske, broj objave 2016/S 002-0029499.

Članak 3.

Planirana vrijednost nabave za izgradnju 10 građevina s 22 stana iz članka 2. ove Odluke iznosila je 8.106.000,00 kuna (bez PDV-a).

Na nadmetanje su pristigle dvije (2) ponude, od kojih je cijena najpovoljnije ponude iznosila 9.590.941,10 kuna (bez PDV-a) te kao takva prelazi planiranu vrijednost nabave.

Članak 4.

U cilju provođenja mjera za zadovoljavanje stambenih potreba građana i poboljšanja kvalitete stanovanja, a što je u skladu s Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji, Općina Punat se obvezuje podmiriti dio troškova izgradnje, odnosno razliku između planirane vrijednosti i ponuđene cijene, u iznosu od 1.484.941,10 kuna (bez PDV-a) odnosno 1.856.176,37 kuna (s PDV-om).

Članak 5.

Dio sredstava iz članka 4. ove Odluke Općina Punat obvezuje se doznačiti APN-u tijekom 2017. godine, a preostali dio tijekom 2018. godine, odnosno najkasnije do ishođenja uporabnih dozvola za stambene građevine.

Detaljni uvjeti, način i dinamika plaćanja dijela troškova izgradnje iz prethodnog stavka regulirati će se Ugovorom o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevina prema Programu POS-a.

Članak 6.

Ovlašćuje se načelnik Općine Punat za potpisivanje ugovora iz članka 5. ove Odluke.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/1

URBROJ:2142-02-01-17-11

Punat, 10. veljače 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr