SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 4. Srijeda, 15. veljače 2017.
OPĆINA MATULJI

11.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09, 90/2010, 143/2 i 152/14 ), članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08 i 150/11) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj26/09, 38/09, 8/ 13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 14.02.2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu
Općine Matulji

1.Općina Matulji prodat će zemljište u vlasništvu Općine Matulji i to z.č. 2216, zk.ul. 3226, površine 519 m2, k.o. Matulji, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 104,00 e /m2 odnosno u ukupnom iznosu od 53.976,00 e u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB na dan isplate.

2.Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju zemljišta iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog dana 10. siječnja 2017.g., utvrđuje se Damir Oštrić iz Paga, Riječka 4.

3.Na temelju ove Odluke Općinski načelnik sklopit će, u ime Općine Matulji kao prodavatelja, ugovor o kupoprodaji građevinskog zemljišta sa Damirom Oštrić iz Paga, Riječka 4, kao kupcem.

4.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa:944-05/17-01/2

Ur. broj: 2156-04-01/17-

Matulji, 14.02.2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Mladen Prenc dr. med., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1004&mjesto=51211&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr