SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 4. Srijeda, 15. veljače 2017.
OPĆINA MATULJI

10.

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 38/09, 8/13,17/14 ,29/14 i 4/15-pročišćeni tekst ) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 14. veljače 2017. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni odluke o naknadi za rad zamjenika
općinskog načelnika koji dužnost obnaša bez
zasnivanja radnog odnosa

Članak 1.

U odluci o naknadi za rad zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/ 16) članak 2. mijenja se i glasi:

»Zamjenik Općinskog načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na naknadu za rad u neto iznosu od 4.542,04 kuna mjesečno«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-01/17-01/4

URBROJ: 2156-04-01/17-1

Matulji, 14. veljače 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Mladen Prenc dr. med., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1004&mjesto=51211&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr