SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 4. Srijeda, 15. veljače 2017.
OPĆINA MATULJI

8.

Na temelju članka 3.. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 28/10), članka 90a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 142/12, 19/13 i 137/15) i članka 32. Statuta Općine Matulji ( »Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14 i 4/15 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Matulji na prijedlog Općinskog načelnika, na sjednici održanoj14.veljače 2017. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

Članak 1.

U Odluci o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/10 i 29/15) članak 5. mijenja se i glasi:

»Koeficijenti za izračun plaća dužnosnika su:

1. općinski načelnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,579

2. zamjenik općinskog načelnika. . . . . . . . . . . . . 3,892« .

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:011-01/17-01/2

URBROJ:2156-04-01-17-1

Matulji, 14. veljače 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Mladen Prenc, dr. med.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1004&mjesto=51211&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr