SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 4. Srijeda, 15. veljače 2017.
OPĆINA MATULJI

2.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 26/09, 38/09, 8/ 13, 17/14, 29/14, 4/15-pročiščeni tekst i 39/15), Općinsko vijeće Općine Matulji je, na sjednici održanoj dana 14.02.2017. donijelo je slijedeću,

O D L U K U
o ukidanju statusa javnog dobra

I.

Utvrđuje se da je na novonastaloj z.č. 449/4 od 211 m2,(nastala od z.č.449/3), z.č.53/6 od 13 m2, (nastala od z.č.53/2), z.č.53/7 od 270 m2 (nastala od z.č.53/1), z.č. 638/ 6 od 226 m2 (nastala od z.č.638/1) i z.č. 489/3 od 32 m2(nastala od 489/1) sve u k.o. Matulji trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste, te joj se ukida status javnog dobra u općoj uporabi, i sada predstavlja neizgrađeno zemljište u vlasništvu Općine Matulji.

II.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Zemljišno knjižni odjel Općinskog suda u Opatiji, provest će u zemljišnim knjigama uknjižbu na način da će na zč. 449/4 od 211 m2, z.č. 53/6 od 13m2, z.č. 53/7 od 270 m2, z.č. 638/6 od 226 m2 i z.č. 489/3 od 32 m2. sve u K.O. Matulji , brisati uknjižbu javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Općine Matulji i kao vlasnika istih upisati Općinu Matulji.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske Županije.

KLASA:940-01/17-01/02

URBROJ:2156/01-01-17-2

Matulji 14.02.2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Mladen Prenc.dr.med., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1004&mjesto=51211&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr