SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 3. Petak, 3. veljače 2017.
OPĆINA OMIŠALJ

6.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« broj 86/08 i 61/11) i članka 49. stavka 3. podstavka 15. Statuta Općine OmišaljSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinska načelnica Općine Omišalj, 23. siječnja 2017. godine, utvrdila je

PLAN
prijma u službu u Općinu Omišalj za 2017. godinu

I.

Ovim Planom prijma u službu u Općinu Omišalj za 2017. godinu (dalje u tekstu: Plan) utvrđuje se prijam službenika u Upravni odjel Općine Omišalj u 2017. godini.

II.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na neodređeno vrijeme, potreban broj službenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme u Upravni odjel Općine Omišalj za 2017. godinu utvrđeni su u tablici u Dodatku I. ovog Plana, koji čini njegov sastavni dio.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 112-01/17-01/1

URBROJ: 2142-06-17-01-1

Omišalj, 23. siječnja 2017.

OPĆINSKA NAČELNICA

mr.sc. Mirela Ahmetović, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr