SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 3. Petak, 3. veljače 2017.
OPĆINA OMIŠALJ

4.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/ 11,144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 2. veljače 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/03, 53/09, 52/11, 15/12, 5/13, 4/14, 35/14 i 4/16), članak 2. stavak2. mijenja se i glasi:

»Pod održavanjem čistoće podrazumijeva se čišćenje javnih, prirodnih (neuređenih) plaža izvan naselja i dječjih igrališta uz plaže.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/1

URBROJ: 2142-06-17-01-5

Omišalj, 2. veljače 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr