SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 3. Petak, 3. veljače 2017.
OPĆINA MATULJI

1.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj 86/08 i 61/11) Općinski načelnik Općine Matulji dana 12. siječnja 2017. godine, utvrđuje

PLAN
prijma u službu za 2017.godinu

Članak 1.

Utvrđuje se Plan prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji za 2017. godinu.

Članak 2.

Plan prijma u Jedinstvenom upravnom odjelu sadrži:

-broj sistematiziranih radnih mjesta na dan 31.12.2016. godine

-stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji na dan 31.12.2016.

-potreban broj službenika na neodređeno vrijeme za 2017. godinu

-potreban broj vježbenika u 2017. godini

Članak 3.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji na dan 31.12.2016. godine sistematizirano je 20 radnih mjesta i to: pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 4 radna mjesta u Odsjeku za komunalni sustav, 7 u Odsjeku za samoupravu i upravu, 5 u Odsjeku za proračun i financije, a viši stručni suradnik za prostorno uređenje,viši savjetnik za gospodarstvo i potporu razvojnim projektima i viši referent za društvene djelatnosti direktno su odgovorni Pročelniku, a unutarnji revizor Općinskom načelniku.

Članak 4.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji na dan 31.12.2016. godine popunjeno je 16 radnih mjesta te se isti broj popunjenosti radnih mjesta planira i u 2017. godini.

Članak 5.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji ne planira se prijam vježbenika u 2017. godini.

Članak 6.

Općina Matulji popunjava radna mjesta prema ovom planu, sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Pravilniku o unutarnjem redu i financijskim sredstvima osiguranim Proračunom Općine Matulji za 2017. godinu, osim u slučaju potrebe prijma u službu na određeno vrijeme i popune radnog mjesta koje je ostalo upražnjeno nakon donošenja ovog Plana.

Članak 7.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na internetskoj stranici Općine Matulji.

Klasa: 100-01/17-01/3

Ur.broj: 2156-04-01-17-1

Matulji, 12. siječnja 2017.

Općinski načelnik Općine Matulji
Mario Ćiković v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1003&mjesto=51211&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr