SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 3. Petak, 3. veljače 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

2.

Na temelju članka 33. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 12/12, 43/12, 10/13, 37/13, 39/14, 23/15, 7/16, 16/16) i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 26/0, 32/09 i 10/13), obnašateljica dužnosti gradonačelnika, zamjenica gradonačelnika Grada Malog Lošinja dana 16. 01. 2017. godine, donosi:

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
KLASA: 372-01/06-01/06, URBROJ: 2213/01-01-06-3
od dana 25. veljače 2006. godine

Članak 1.

U Odluci KLASA:372-01/06-01/06, URBROJ: 2213/01- 01-06-3 od dana 25. veljače 2006. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 3/06, 3/14), dodaje se stavak 2. koji glasi: »Kao dodatna mjera poticanja gospodarstva vrijednost jedinične zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Malog Lošinja umanjuje se za 20%«.

Članak 2.

Odredbe iz članka 1. ove Odluke primjenjuju se na obračun zakupnina zakupnika poslovnih prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja za mjesece veljaču, ožujak i travanj 2017. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Odredba iz članka 1. ove Odluke ostaje na snazi do mjeseca travnja 2017. godine.

KLASA: 372-03/17-01/02

UR.BROJ: 2213/01-01-17-2

Mali Lošinj, 16. 1. 2017.

GRAD MALI LOŠINJ
OBNAŠATELJICA DUŽNOSTI GRADONAČELNIKA
ZAMJENICA GRADONAČELNIKA

Ana Kučić, mag. oecc., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr