SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 1. Petak, 20. siječnja 2017.
OPĆINA PUNAT

2.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08 i 61/11) i članka 51. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09, 35/09 i 13/13) općinski načelnik Općine Punat, donosi

PLAN PRIJMA
u službu u Općinu Punat za 2017. godinu

I.

Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme i potreban broj vježbenika.

II.

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 36/13, 27/14, 42/14, 24/15 i 27/16) predviđeno je ukupno 13 radnih mjesta, a zaposleno je 11 službenika na neodređeno vrijeme

III.

U Jedinstveni upravni odjel Općine Punat sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Proračunu Općine Punat za 2017. godinu, planira se prijam službenika s radnim iskustvom na neodređeno vrijeme, i to:

- 2 službenika srednje stručne spreme tehničkog smjera

IV.

Na temelju ovog Plana, slobodno radno mjesto popunjava se putem javnog natječaja, a sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

V.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 080-02/17-01/1

URBROJ: 2142-02-02/1-17-1

Punat, 20. siječnja 2017.

OPĆINA PUNAT

Načelnik
Marinko Žic, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr