SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 37. Petak, 30. prosinca 2016.
GRAD NOVI VINODOLSKI

60.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 12/13 i 18/14) Gradsko vijeća Grada Novi Vinodolski, na 31. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2016.g., donosi

I. Izmjene i dopune Programa
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2016. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu (Sl. novine PGŽ broj 40/ 15) mijenja se članak 2., u tabelarnom prikazu u kunama, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se i sada glasi:

»Za potrebe održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture prihodi iz članka 2. ovog Programa u iznosu od 5.756.250,00 Kn raspoređuju se, izraženo u kunama, kako slijedi

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Članak 4 mijenja se i sada glasi:

»Neutrošeni prihod od komunalne naknade u iznosu od 1.000.000,00 Kn utrošit će se za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture što je prikazano u Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 363-02/15-01/33

URBROJ: 2107/02-04-16-4

Novi Vinodolski, 27. prosinca 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1000&mjesto=51250&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr